Odpowiedzi

2009-10-16T13:41:25+02:00
Droga Polski do gospodarki wolnorynkowej jest długa i wyboista. Wiele czynników ma wpływ na kondycję ekonomiczną państwa, jest to swoisty układ naczyń połączonych, gdzie niewielkie zmiany mogą zachwiać całym systemem, jak również diagnoza czynników bywa bardzo utrudniona, szczególnie na długofalowość pewnych zjawisk.
Elementem mającym duży wpływ na pojedynczego obywatela jest polityka strukturalna. Jej głównymi założeniami są:
Wzrost efektywności gospodarki pod katem ekonomicznym – dynamiczne przemieszczanie środków finansowych, gospodarczych z tych części rynku gdzie ich wykorzystanie, uzyskanie rentowności jest mniejsze i przeniesienie ich do bardziej efektywnych gospodarczo
Rozwój tych branży przemysłu, od których uzależnione jest unowocześnianie na poziomie technologicznym jak również organizacyjnym
Zwiększenie konkurencyjności rodzimych wyrobów
Podniesienie udziału eksportu w produkcji kraju
Dążenie do ograniczenia produkcji od surowców, energii, jak również wpływu czynnika demograficznego mogącego wpływać na produkcję