Ex 6
Preparation. Imagine that you are travelling through your country or another country. You are going to send an email to a friend. Made notes to answer the questions.

1. What country are you writing from?
2. What do you think of the country?
3. Where have you been and what have you done in the last few days?
4. have you enjoyed the experience ?
5.Where are you starting tonight ?
6. Where and how are you travelling in the future ?

ex7
Write an email about a tour in your country or another country. Look again at the model text and use your ideas from exercise 6.

Paragraph 1: Introduction
I'm writing.....
Paragraph 2: Experiences
We've just arrived....
Paragraph 3: Plans
Tonight we're....

Trzeba to zrobić i potem z tłumaczeniem na polski proszę ;]

1

Odpowiedzi

2010-02-23T12:46:36+01:00
Odpowiedź na ex6:

Hi !
I'm in Ireland now. I think this is so great country. It's really clean and green. The air is so fresh hear. People are very nice and kind. They always helped me if I had some problem. In the last days I was in Dublin which is the capital city of Ireland, it's much smaller then Warsaw but very beautiful. I was also on a little island beside Ireland there all people speak in old Irish language and sheeps went into the streets. Landscapes is lovely, totally diffrent then in Poland.
I really enjoy and love this trip. It was perfect experience. Tonight I go back to Poland. In future I would like to see Spain and France. I think I will fly there.
I will really miss Ireland.
See you in Poland. Bye

Tłumaczenie:
Cześć !
Jestem teraz w Irlandii. Myślę, że to świetny kraj. Naprawdę jest bardzo czysty i zielony. Powietrze tutaj jest bardzo świerze. Ludzie są bardzo mili i życzliwi. Zawsze mi pomogli jeśli miałam jakiś problem. W ostatnich dniach byłam w Dublinie, który jest stolicą Irlandii, jest dużo mniejszy od Warszawy, ale bardzo piękny. Byłam także na małej wyspie koło Irlandii, tam wszyscy ludzie mówią starym Irlandzkim językiem i owce chodzą po ulicach. Krajobraz jest śliczny, zupełnie inny niż w Polsce. Naprawdę podabało mi się ta wycieczka. To było świetne doświadczenie. Dzisiejszej nocy wracam do Polski. W przyszłości chciałąbym zobaczyć Hiszpanię i Francję. Myślę, że tam polecę. Bedę tęsknić za Irlandią.
Do zobaczenia w Polsce. Pa

Może to tłumaczenie brzmi trochę dziwnie, ale ten tekst po angielski jest dobrze napisany ;)).


Odpowiedź ex7:

W sumię to podobne zadanie więc mogłabyś to zrobić sama mając odpowiedź do tego wcześniejszegp, ale napiszę ci też do tego. ;)

Hi !
I'm writing to you from Ireland. This is so beautiful country. I never see that type of landscape before. I can feel how fresh the air is and I see people's kindness towards others.
We' ve just arrived to the hotel in Dublin. Dublin is the capital city of Ireland and I really like it. Our hotel is near the city center so we have short distance to all the objects, shops, restaurants etc.
Tonight we're going to see Atlantic Ocean. We have to travel to Galway and then we will be sail boat through the ocean. I can't wait. I hope this will be great experience. I never see the ocean before. I will write to you when I back.
See you soon. Bye


Tłumaczenie:
Cześć !
Piszę do ciebie z Irlandii. To piękne państwo. Nigdy nie widziałąm takiego krajobrazu wcześniej. Czuję świeże powietrze i widzę życzliwość ludzi do innych osób.
Właśnie dotarliśmy do hotelu w Dublinie. Dublin to stolica Irlandii która bardzo mi się podoba. Nasz hotel jest blisko centrum miasta więc mamy krótką odległość do wszyskich obiektów, skelpów, restauracji itp.
Dzisiaj idziemy zobaczyć Ocean Atlantycki. Mamy pojehać do Galway i tam będziemy płynać łodką przez ocean. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że to będzie świetne doświadczenie. Nigdy nie widziałam oceanu wcześniej. Napiszę do ciebie jak wrócę.
Do zobaczenia później. Pa


Mam nadzieję, że pomogłam :)
4 5 4