Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:54:25+01:00
Sprężarka to maszyna wytwarzająca z energii elektrycznej inne rodzaje energii za pomocą podwyższenia wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielonej przez powierzchnię na jaką ona działa, która dotyczy stanu skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń lub też wymuszająca jego ruch co związane jest z nadaniem mu energii kinetycznej.
2010-02-23T00:55:55+01:00
ZATACZARKA
Tokarka przeznaczona do zataczania ostrzy narzędzi wieloostrzowych, głównie frezów. Rozróżnia się zataczarki uproszczone, służące tylko do zataczania frezów krążkowych (są to obrabiarki bez posuwu wzdłużnego suportu narzędziowego) oraz zataczarki uniwersalne (z posuwem wzdłużnym), przystosowane do zataczania frezów ślimakowych, a ponadto do toczenia przedmiotów o przekroju niekołowym oraz gwintów.
Są używane głównie do obróbki narzędzi o zębach zataczanych, np. frezów.