Odpowiedzi

2009-10-16T14:34:03+02:00
Bromek magnezu MgBr2
Mg + Br2 --> 2 MgBr
Mg + H2Br2 --> MgBr2 + H2
MgO + H2OBr2 --> PbCo3 + H2
MgO + Br2 -->MgBr2
MgO + Br(OH)2 --> BrMg2 + H2O
MgO + Br(Oh) --> Br2Mg + H20

siarczanu (VI) miedzi (II)
CuSo4

Cu + So4 ---> 4 CuSo
Cu + H2S4 ---> CuSo4 _ H2
CuO + H2OS4 ---> CuSo4 + H2O
CuO + So4 --> CuSo4
CuO + S(OH)4 ==> SCU4 + H2O
Cuo + S(OH)--> SCu4 + H2O

reakcje otrzymywania wodorotlenku wapnia:
Ca+2H2O -->Ca(OH)2 + H2
CaO + H2O -->Ca(OH)2
reakcje otrzymywania wodorotlenku potasu:
2K+2H2O --> 2KOH + H2
K2O+H2O --> 2KOH
reakcje otrzymywania wodorotlenku żelaza (II):
Fe+2H2O -->Fe(OH)2 + H2
FeO + H2O -->Fe(OH)2
reakcje otrzymywania wodorotlenku glinu:
Al2O3 + 3H2O --> 2Al(OH)3

Cl2 + H2 → 2HCl
Cl2 + H2O → HCl + HClO

Nie wiem czy dobrze...Ale mysle ze tak...:)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T16:56:56+02:00
FeCl3 + 3NaOH > Fe(OH)3 + 3NaCl

2 Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H

Na2O + H2CO3 --> Na2CO3 + H2O

MgO + 2 HCl -> MgCl2 + H2O

3 K2O + 2 H3PO4 -->2 K3PO4 + 3 H2O

nie wiem czy o to ci chodzi ;))
1 5 1