Odpowiedzi

2009-10-16T13:54:17+02:00
* Present Continuous

Czas Present Continuous dotyczy obecnej chwili i jej obrębu. Może to być nawet miesiąc, czy rok. Określa on czynność, która jest tymczasowa. Np. "czytam książkę" jest sytuacją tymczasową, która się zmieni kiedy ją przeczytam. Mogę w między czasie oglądać telewizję i wychodzić z domu, ale dalej mówię - "I'm reading a book". Wyrażam przez to tymczasową sytuację - nie w tym momencie, ale w obrębie teraźniejszości. Present Continuous zazwyczaj używa się z czasownikami, które wyrażają jakąś akcję. Kiedy mówię "I'm smelling" - wyrażam jakąś akcję - w tym wypadku "wącham"; "I'm feeling" - dotykam. Oczywiście są też inne znaczenia tych czasowników i niekoniecznie wyrażają one akcję.

Czasu Present Continuous używamy do wyrażania:

1. Czynności, które są wykonywane w tym momencie.

* I'm watching TV. (Oglądam telewizję.)
* She's going to school. (Ona idzie do szkoły.)
* They're playing cards. (Oni graja w karty.)

2. Czynności, które są wykonywane w obrębie teraźniejszości.

* He's living In Warsaw. (On mieszka w Warszawie. - tylko w obrębie tego czasu, wiec jest to sytuacja tymczasowa.)
* We're reading "War and Peace". (Czytamy "Wojnę i Pokój". - niekoniecznie w tym momencie. Zaczęliśmy ale jeszcze nie skończyliśmy.)
* He's repairing his car. (On naprawia swój samochód. - patrz wyżej.)

3. Przyszłości ( zaplanowane zdarzenia itp.)

* I'm leaving to Londyn tomorrow. (Jutro wyjeżdzam do Londynu.)
* She's taking grammar test on Friday. (Ona ma klasówkę z gramatyki w piątek.)
* Are you working next month? (Czy pracujesz w przyszłym miesiącu?)
2009-10-16T13:58:59+02:00
Czas Present Simple określa czynności powtarzające się a czas Present Continuous określa czynności wykonywane teraz w tej chwili gdy o niej mówimy, do czasu P.C. używamy konstrukcji"to be" czyli I'm, You're itp. a w czasie P.S. zamiast konstrukcji "to be" używamy czasownika "does"
2009-10-16T14:27:23+02:00
Present continues opisuje czynności które wykonujemy w obecnej chwili, do czasownika dodajemy końcówkę -ing, He washing up.
Present simple opisuje czynności które powtarzają sie w równych odstepach czasowych oraz stany do 3 os. l.p dodajemy s , np. Spring starts in march w pyt na początku do 3 os. l.p. dajemy does a do pozostałych do, w przeczeniach do 3 os.l.p. dajemy doesn't do pozostałych don't