Daje MaX 93 punkty

1) Oblicz masę cząsteczkową związków chemicznych o nastepujących wzorach:

a) CO
b) Cl2O7
c)C6H12O16

2) Ustal, jaki pierwiastek kryje się pod Literą E, jeżeli wiadomo że, że masa cząsteczkowa tlenku o wzorze EO2 wynosi 60u

3) Oblicz wartość indeksu x we wzorze jednego z tlenków mangany Mn2Ox, wiedząc że masa cząsteczkowa tego tlenku wynosi 158u.


Prosze to na dziś potrzebne

2

Odpowiedzi

2010-02-22T21:08:49+01:00
1.
a) 28 u
b) 183 u
c) sądzę że tu powinno być C6H12O6, wiec masa wyniesie: 180 u

2.
EO₂ masa składa się z 2x16u+ x zatem:

60 = 32 + x
x = 28
Ten pierwiastek to Krzem Si

3.
Masa Mn = 55 u

158 = 55 × 2 + 16x
x = 3, zatem ten tlenek to Mn₂O₃
2010-02-22T21:15:32+01:00
1. a) C = 12u
O = 16u
C + O = 12u + 16u = 28u

b) Cl = 35u
O = 16u
Cl * 2 + O * 7 = 35u * 2 + 16u * 7 = 182u

c) C = 12u
H = 1u
O = 16u
Cu*6 + H*12 + O*16 = 63u*6 + 1u*12 + 16u*16 = 378u + 12u + 256u = 646u

2. E + O*2 = 60u
E + 16u*2 = 60u
E + 32u = 60u
E = 60u - 32u
E = 28u

E to jest Krzem (Si)

3. Mn20x = 158u
55u*2 + 16u*x = 158u
110u + 16u*x = 158u /:16u
x = 158u - 110u : 16u
x = 48u : 16u
x = 3

Więc wzór wygląda następująco: Mn2O3