6(x-4)-2
2(x+1)-3(x-1)
-3(y-2)+4(y+2)
5(x-y-1)-4(x+2)
2(3a+b)-2(a-b)
1/2(4x-4)-2x
x(x-1)-3(x[do potęgi 2] -x)
5a(a-3)-3a(a-5)
3x(x+1/3y)-2y(1/2x-1/2)

1/2 to jedna druga
Proszę o pomoc tylko proszę aby było całe działanie zapisane bo same odpowiedzi mi nic nie dają proszę o...

3

Odpowiedzi

2010-02-22T21:11:10+01:00
6(x-4)-2 = 6*x - 6*4 - 2=6x - 24 - 2 =6x-26
2(x+1)-3(x-1)= 2*x+2*1 - 3*x - 3*(-1)=2x+2-3x+3=-x+5
-3(y-2)+4(y+2)=-3y -3*(-2) + 4y + 4*2=-3y+6+4y+8=y+14
5(x-y-1)-4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-y-13
2(3a+b)-2(a-b)=2*3a+2*b-2a+2b=6a+2b-2a+2b=4a+4b
1/2(4x-4)-2x=2x-2-2x=-2
x(x-1)-3(x[do potęgi 2] -x)=x²-x-3x²+3x=-2x²+2x
5a(a-3)-3a(a-5)=5a²-15a-3a²+15=2a²-15a+15
3x(x+1/3y)-2y(1/2x-1/2)=3x²+xy-xy+y=3x²+y
2010-02-22T21:11:39+01:00
6(x-4)-2 = 6x-24-2 = 6x-26
2(x+1)-3(x-1) = 2x+2-(3x-3) = 2x+2-3x+3 = 5-x
-3(y-2)+4(y+2) = -3y+6+4y+8 = y+14
5(x-y-1)-4(x+2) = 5x-5y-5-(4x+8) = 5x-5y-5-4x-8 = x-5y-13
2(3a+b)-2(a-b) = 6a+2b-2a+2b = 4a+4b
1/2(4x-4)-2x = 2x-2-2x = -2
x(x-1)-3(x^-x) = x^-x-3x^+3x = 2x-2x^
5a(a-3)-3a(a-5) = 5a^-15a-3a^+15a = 2a^
3x(x+1/3y)-2y(1/2x-1/2) = 3x^+xy-xy+y = 3x^+y
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:19:19+01:00
6(x-4)-2 =
= 6x - 24 - 2 =
= 6x - 26

2(x+1)-3(x-1) =
= 2x + 2 -3x + 3 =
= -x + 5

-3(y-2)+4(y+2) =
= -3y + 6 + 4y + 8 =
= y + 14

5(x-y-1)-4(x+2) =
= 5x - 5y - 5 - 4x - 8 =
= x - 5y - 13

2(3a+b)-2(a-b) =
= 6a + 2b - 2a + 2b =
= 4a + 4b

1/2(4x-4)-2x =
= 2x - 2 - 2x =
= -2

x(x-1)-3(x[do potęgi 2] -x) =
= x² - x - 3x² + 3x =
= -2x² + 2x

5a(a-3)-3a(a-5) =
= 5a² - 15a - 3a² + 15a =
= 2a²

3x(x+1/3y)-2y(1/2x-1/2) =
= 3x² + xy -xy + y =
= 3x² + y


Mam nadzieję, że pomogłam ;)