Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:18:58+01:00
D) f(x) = |2x| - 4
|2x| - 4 = 0
-2x - 4 = 0, x < 0 ∨ 2x - 4 = 0 , x ≥ 0
-2x = 4 2x = 4
x = -2 x = 2
x∈D. x∈D
Odpowiedź: Miejsca zerowe funkcji to 2 i -2
e) (x-1)√x = 0
To równanie będzie równe 0, gdy jeden z czynników będzie równy 0, więc:
x - 1 = 0 ∨ √x = 0
x = 1 x = 0
Odpowiedź: Miejsca zerowe funkcji to 1 i 0
f) √ x - 1 = 0
x - 1 = 0
x = 1
Odpowiedź: Miejscem zerowym funkcji jest 1
g) f(x) = (x+2)(x-3) => (x+2)(x-3) = 0
x + 2 = 0 i x - 3 = 0
x = -2 i x = 3
Odpowiedź: Miejsca zerowe funkcji to -2 i 3.
h) (x+4)(√x-2) = 0
x + 4 = 0 i x - 2 = 0
x = -4 i x = 2
Odpowiedź: Miejsca zerowe funkcji to -4 i 2.
i) |x-2|-4 = 0 oraz -x + 2 - 4 = 0
x - 2 - 4 = 0 Dziedzina: x < 2
Dziedzina: x ≥ 2 -x - 2 = 0
x - 6 = 0 -x = 2
x = 6 x = -2
x∈ D x∈D
Odpowiedź: Miejsca zerowe funkcji to 6 i -2