Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-22T22:05:43+01:00
CECHY WSPÓLNE
1. Jeden wódz:
- III Rzesza - Führer - Adolf Hitler
- ZSRR - Generalissimus - Józef Stalin
2. Jedna partia (system monopartyjny):
- III Rzesza - NSDAP - Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
- ZSRR (nowa nazwa od 1925 r.) - WKP(b) - Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)
3. Rozwinięty system terroru oparty na tajnej policji, obozach koncentracyjnych i obozach pracy:
- III Rzesza - Gestapo (Tajna Policja Państwowa), SD (Służba Bezpieczeństwa), system obozów koncentracyjnych
- ZSRR - NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych), któremu od 1934 r. podlegał Główny Urząd Bezpieczeństwa (GUGB), milicja, więziennictwo, obozy pracy, obozy karne i obozy śmierci
4. Rozwinięty system propagandy, której celem była indoktrynacja, czyli szerzenie, wpajanie przekonań o słuszności ideologii
5. Mit wroga, którego obwiniano o działalność na niekorzyść państwa
- III Rzesza - Żydzi (wrogiem - inna rasa)
- ZSRR - kapitaliści, burżuazja (wróg klasowy)
6. Kontrola wszystkich dziedzin życia społecznego : oświaty (podporządkowana wychowaniu ideologicznemu), mas-mediów (cenzura), kultura (palenie ksiązek, socrealizm)
7. Wszystkie organizacje (związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe itp.) podporządkowane partii i realizujące daną ideologię, np.:
- III Rzesza - Hitlerjugend (organizacja młodzieżowa),Deutsche Arbeitsfront ( związki zawodowe związane z NSDAP)
- ZSRR - Komsomoł (organizacja młodzieżowa)
8. Rozwój ustawodawstwa socjalnego
9. Rozwój przemysłu ciężkiego (głownie zbrojeniowego) warunkujący znaczne obniżenie bezrobocia , a nawet jego brak
10. Bezwzględna eliminacja przeciwników politycznych i wszystkich, który mogliby zagrozić dyktaturze wodza
- III Rzesza - obozy, aresztowania polityków opozycyjnych, likwidacja wszystkich partii z wyjątkiem NSDAP ("noc długich noży" - eliminacja czołowych bojowników SA)
- ZSRR - okres czystek od 1934 r., w tym Wielki Terror 1936 - 1939 w partii, wojsku i aparacie bezpieczeństwa
11. Militaryzacja - rozbudowa sił zbrojnych, których celem jest podbój świata, rozwój przemysłu zbrojeniowego, powszechna służba wojskowa
- III Rzesza - w imię hasła zdobycia przestrzeni życiowej
- ZSRR - w imię hasła rozwoju rewolucji światowej
12. Kult wodza:
- III Rzesza - A. Hitler
- ZSRR - J. Stalin
13. Zniesienie bądź nie przestrzeganie praw i wolności obywatelskich (brak wolności słowa, druku, zgromadzeń, nietykalności osobistej i majątkowej)
- III Rzesza - dyktatura bez konstytucji gwarantującej prawa
- ZSRR - nie przestrzeganie konstytucji z 1936 r.

RÓŻNICE
1. nazizm - preferowanie nacjonalizmu, czyli postawy społeczno-polityczna uznającej naród za najwyższe dobro w sferze polityki, społeczeństwo korzystało z rozwoju gospodarczego, eksterminacja Żydów i innych „niższych ras”, wprawdzie był antyreligijny, jednak czasami szukał oparcia w Kościele
2. komunizm - preferowanie ideologii rewolucji, niski poziom życia społeczeństwa, bezwzględne zwalczanie religii i Kościoła

20 4 20
super!!!!!!
Komentarz został usunięty