Na parterze i na piętrze kawiarni są tarasy w kształcie trójkątów prostokątnych, które są figurami podobnymi. Powierzchnia dolnego tarasu jest 1,44 razy większa od powierzchni górnego tarasu. Ile razy większy jest najdłuższy bok dolnego tarasu od najdłuższego boku górnego tarasu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T00:36:52+01:00
Stosunek pól figur podobnych k²=1,44→k=1,2

najdłuższy bok dolnego tarasu jest 1,2 razy większy od najdłuższego boku górnego tarasu