Odpowiedzi

2010-02-24T16:28:26+01:00
Wagner (Wilhelm) Richard (1813-1883), kompozytor niemiecki. Od 1831 studiował na uniwersytecie w Lipsku. W 1842 przybył do Drezna, gdzie w następnym roku został dyrygentem Królewskiej Opery. W 1849 brał udział w rewolucji majowej, po jej upadku przybył do Zurychu. W latach 1864-1865 mieszkał w Monachium, wspierany finansowo przez Ludwika II (1845-1886), króla Bawarii. W 1870 ożenił się z Cosimą von Bülow, córką F. Liszta. W 1872 przybył do Bayreuth, gdzie stworzył własny teatr, w którym wystawił tetralogię operową Pierścień Nibelunga (1876) oraz operę Parsifal (1882).

Wybitny przedstawiciel niemieckiej muzyki neoromantycznej, zreformował operę rozwijając gatunek dramatu muzycznego i realizując nowatorską koncepcję dzieła syntetycznego (Gesamtkunstwerk), w którym słowo i muzyka pochodzące od jednego twórcy łączą się w integralny dramat sceniczny, przy czym orkiestra symfoniczna pełni rolę komentatora tekstu dramatycznego.


Wagner (Wilhelm) Richard (1813-1883), deutscher Komponist. Ab 1831 studierte er an der Universität Leipzig. Im Jahre 1842 kam er nach Dresden, wo im folgenden Jahr wurde der Dirigent des Royal Opera House. Im Jahre 1849 nahm er in der Mai-Revolution, nach dem Fall kam er nach Zürich. In den Jahren 1864-1865 lebte er in München, finanziell gefördert durch die Ludwig II (1845-1886), König von Bayern unterstützt. Im Jahre 1870 heiratete er Cosima von Bülow, die Tochter von F. Liszt. Im Jahre 1872 ging er nach Bayreuth, wo er sein eigenes Theater, die Opern-Tetralogie Der Ring des Nibelungen (1876) und die Oper Parsifal (1882) inszeniert erstellt. Ein hervorragender Vertreter der deutschen Neo-Romantik Musik, reformiert Oper, Musikdrama Genre, Entwicklung und Umsetzung eines innovativen Konzepts der synthetischen Arbeit (Gesamtkunstwerk), wo das Wort und Musik von einem Künstler zusammen in einem integralen Bühnendrama kommen, mit einem Sinfonieorchester dient als Kommentator des dramatischen Textes.