1. Jak rozumiesz zdanie: Chrześcijanin nie tylko wierzy w Boga, ale Bogu sie powierza?
2. Jak rozumiesz zdanie: Skoro Bóg istnieje, to coś z tego wynika dla mojego stylu życia?
3.Jakie dwie przypowieści Pana Jezusa mówią o bezcennej wartości wiary w Boga?
4. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus?

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T21:36:29+01:00
1. Ponieważ, chrześciajan powierza się Bogu, ponieważ jego wiara jest tak duża , że bezgranicznie ufa Bogu.
2.Gdyby nie było Boga, wtedy nie mielibyśmy dla kogo żyć i po co żyć.
Dażymy do tego aby móc być ku Bogu..
3. Przypowieść o talentach.
4.Jezus jest naszym odkupicielem.
2010-02-22T21:40:01+01:00
1.No tak, że chrześcijanin nie tylko wierzy Bogu ale także jest gotowy mu się poświęcić, poświęcić mu swoje sprawy. Oparte jest na tym bezgraniczne zaufanie.
2.Moim zdaniem coś z tego wynika, gdyż czujemy się bezpieczniejsi, ponieważ wiemy że ktoś nad nami czuwa i nie da zrobić nam krzywdy.
3.nie jestem pewna,ale chyba ta która mówi o tym jak Bóg wystawiła na próbę i kazał ojcu złożyć swojego syna w ofierze, i ta przypowieść o talentach.
4. Jest on dla mnie zbawicielem i przyjacielem, gdyż można mu ufać i być z nim szczerym , oraz mamy wielką pewność że nigdy nas nie zawiedzie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T22:12:00+01:00
1.Powierzyć się Bogu, to znaczy widzieć sens własnego życia w poszukiwaniu i znajdywaniu Boga, w oddaniu się Mu z nadzieją i miłością także w śmierci. Powierzyć Bogu to zaufać Mu we wszystkim. Powtrzając za Ewangelią wg św Jana 3, 16-17 :"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".
2. Praktyka życia zgodna z wiarą. Dzięki wierze w Boga staram sie postępować zgodnie z doktryną Kościoła.
3. Ewang. św. Jana - Winna latorośl
Ewang. św. Mateusza - Przypowieść o siewcy
4. Jezus Chrystus jest dla mnie bardzo ważna osobą. Osobą do której zwracam się, gdy jest mi źle i gdy jestem szczęśliwa. Poprzez modlitwę zbliżam się do Niego i wiem, że mogę na Niego liczyc w każdej sytuacji. Jest Człowiekiem, który umarł za nasze grzechy na krzyżu i dzięki temu otworzył nam bramy do nieba i dał niezbity dowód na istnienie życia po życiu. Jest Zbawicielem i Mesjaszem. Jest także Drogą, Prawdą i Życiem. Sam powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż tylko przez Niego...Jezus Chrystus jest dla mnie drogą życia, którą cały czas podążam.