Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T10:12:27+01:00
1.Proces , w wyniku którego przeobrażały się gatunki .
2.Nauka badająca człowieka jako jednostkę oraz element społeczeństwa.
3.Megalityczne grobowce zbudowane z olbrzymich kamiennych bloków.
4.Ogromne,kamienne konstrukcje wznoszone w epoce neolitu.
5.Należeli do Najbardziej wykształconych Egipcjan.
6.W Egipcie sprawował władzę absolutną.
7.Lud,który stworzył pierwszą cywilizację na terenie Mezopotamii.
8.Jeden z bogów Egipskich,jego twarz przypominał twarz zwierzęcia takiego jak : szakala,osła czy antylopy.
9.Całkowite wyzwolenie od Cierpienia.(Egipt Starożytny).
10.Głosił Naukę w starożytnych Chinach.
11.Na maszcie był rozpinany pomiędzy dwoma rejami.
12.Przygotowywała projekty uchwał (Ustrój Sparty).
13.Uprawiali ziemię należącą do Spartanin.
14.W Sparcie cieszyli się wolnością osobistą,jednak nie uczestniczyli w rządzeniu polis.
15.Żona Zeusa,opiekunka kobiet zamężnych.
16.Najwybitniejszy Grecki Rzeźbiarz.
17.Bogini łowów,przedstawiana jako łuczniczka.
18.Była to rada składająca się z 300 zasłużonych Rzymian.
19.Zajmowali się ustalaniem listy senatorów.
20.Opanowane przez Rzym terytoria lezące poza Italią.
21.[...] Romanum , jedno z Rzymskich osiągnięć.
22.Uczniowie Jezusa,głosili jego nauki.
23.Kultura,która rozwijała się na początku epoki żelaza na terenie całej Polski.
24.Jeden z symboli Chrześcijan.(4 litery)
2 3 2