Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:36:28+01:00
I. Inicjatywa ustawodawcza (moze ją złożyć grupa 15 posłów, senat, rada ministrów, prezydent lub grupa 100 000 obywateli).
Projekt składany do laski marszałkowskiej.

II. Projekt podlega trzem czytaniom w sejmie (uwagi i poprawki można zgłaszać w 1. i 2. czytaniu, jeśli są poprawki to projekt trafia do komisji sejmowej) W czasie 3. czytania nie można zglaszać poprawek, następuje głosowanie.

III. Jeśli projekt jest przyjęty, marszałek przekazuje go do senatu
a) senat zatwierdza, projekt przez marszalka sejmu trafia do prezydenta
lub
b)senat wnosi poprawki, projekt wraca do sejmu, sejm zatwierdza bądź odrzuca poprawki senatu, marszałek przekazuje prezydentowi.

IV. Prezydent
a)podpisuje ustawę i zarządza jej publikację w Dzienniku Ustaw
lub
b)kieruje projekt do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli ten orzeknie o niezgodności z konstytucją, projekt upada, a jeśli orzeka o zgodności prezydent musi ostatecznie podpisać projekt.
lub
c)decyduje się odrzucić projekt ustawy(weto zawieszające) i zwraca go sejmowi

V. Jeśli sejm odrzuca weto większością kwalifikowaną, projekt wraca do prezydenta, który musi go podpisać
17 4 17