Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T22:25:30+01:00
Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego
a) trojkątnego o krawedzi podstawy 3 i wysokosci 7
a = 3 - krawedz podstawy ( trojkata rownobocznego)
H = 7
Pc= ? - pole powierzchni graniastosupa

1. Obliczam pole podstawy
Pp = 1/2*a*hp
hp = (1/2)a√3 - wzor na wysokosc trojkata rownobocznego
Pp = 1/2*a*(1/2)a√3
Pp = (1/4)*a²√3
Pp = (1/4)*(3)² *√3
Pp = (1/4)*9 *√3
Pp = (9/4)*√3 j²

2. Obliczam pole boczne ( = 3 pola trojkata)
Pb = 3* a*H
Pb = 3*3 *7
Pb = 63 j²

3. Obliczam pole cakowite
Pc = 2*Pp + Pb
Pc = 2*(9/4)√3 j² + 63 j²
Pc = (9/2)√3 j² + 63 j²
Pc ≈ 7,785 + 63 j²
Pc ≈ 70,785 j²

b) szesciokatnego o krawedzi podstway 2 i wysokosci 9
a = 2 -krawedz podstawy
H = 9 - wysokosc graniastoslupa

Pc = ? - pole graniastoslupa

1. Obliczam pole podstawy
Pp = (3/2)a²*√3
pp = (3/2)*2² √3
Pp = (3/2)*4*√3
Pp = 6√3 j²

2. Obliczam pole boczne Pb ( 6 scian w ksztalcie prostokata)

Pb = 6*a*H
Pb = 6*2*9
Pb = 108 j²

3. Obliczam pole calkowite
Pc = 2*Pp + Pb
Pc = 2*6√3 j² + 108 j²
Pc = 12√3 j² + 108 j²
Pc = 12( √3 + 9) j²
7 3 7