1.Na ciało o masie 10kg. dziłają dwie przeciwne siły o warościach 20N i 50N.Oblicz drogę przebytą przez ciało po 5 sekundach.

2.Na ciało o masie 20 kg. działają dwie zgodne siły o warosciach 20N i 30N. Oblicz prędkosc jaka osiągnie ciało po 10 s. ruchu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T19:36:10+02:00
Ad 1
m=10kg
Fw=F₁-F₂
F₁=50N
F₂=20N
Fw=50N-20N=30N
F=a*m
a=F/m
a=30N/10kg=3N/kg=3m/s²
S=½(at²)
t=5s
S=½(3m/s²)(5s)²=38,5m

Ad 2
m=20kg
Fwyp=F₁+F₂=50N
a=F/m=2,5m/s²
Vk=at=(2,5m/s²)(10s)=25m/s