Działka ma kształt kwadratu o boku 30 m. Wzdłuż boków działki przy ogrodzeniu wytyczono ścieżkę. Przy dwóch bokach działki ścieżka miała szerokość 0,5m, a przy dwóch pozostałych 1,5m. Oblicz, jaką część działki zajmuje ścieżka. Rozważ dwa przypadki.

1

Odpowiedzi

2010-02-22T21:52:36+01:00
Bok -30m ,szerokość1 -0,5 m szerokosc2 -1,5 m.


Pole całości = 30 * 30 P całosci = 900 [m2]
p= 30 m * 0,5 * 2= 30m2
30m-2*0,5m=30m-1m=29m

P1=30*0,5)*2=30m2
P2=30*1,5)*2=90m2

Ścieżka P1+P2=90+30=120
900 - 100%
120 - x

x=(120*100)/900=13 oraz 1/3
1 5 1