Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T21:59:41+01:00
A)
sinx = sin(-π/6 + 2kπ), bo okres y=sinx wynosi 2π=360⁰, k∈C
lub
sinx = sin(π+π/6 + 2kπ)

czyli
x=-π/6 + 2kπ) lub x=7π/6 + 2kπ w radianach (mierze łukowej), k∈C
x=-30⁰ + 360⁰k) lub x=210⁰ + 360⁰k w stopniach, k∈C

b)
tgx = 0
tgx = tg(0 + kπ), bo okres y=tgx wynosi π=180⁰, k∈C
czyli
x = kπ lub x= 180⁰k, k∈C