Siemka pomożecie mi?
oto pytanie:
1)Wyjaśnij znaczenie ogrodów zoologicznych i botanicznych dla ochrony gatunków zagrożonych
2)Wymien różnice pomiędzy ochroną gatunkową całkowitą a częściową, oraz podaj po 3 przykłady gatunków chronionych w taki sposób
z góry dzięki

2

Odpowiedzi

2010-02-22T22:05:10+01:00
1)Ogrody botaniczne mają wielkie znaczenie dla ochrony gatunków zagrożonych ponieważ pomagają utrzymać różnorodność gatunkową zwierząt i roślin,przyczyniają się do rozmnożenia ginących gatunków.

2)Ochrona Całkowita:
zakaz niszczenia, zrywania lub usuwania roślin ze stanowisk naturalnych, nabywania ich i przenoszenia.

Ochrona częściowa:
częściowa dotyczy niektórych roślin leczniczych i przemysłowych, zbiór ich może być dozwolony jedynie w określonej ilości i z wyznaczonych obszarów
1 5 1
2010-02-22T22:14:35+01:00
1)
Ogrody zoologiczne chronią rzadko spotykane gatunki zwierząt i rozmnażają je.

2)
Ochrona ścisła to taka, przy której odstępstwa może udzielić wyłącznie minister środowiska. np. bocian biały, kozica północna, perłoródka rzeczna

Ochrona częściowa to taka, przy którym odstępstwa może udzielić regionalny dyrektor ochrony środowiska. np. bóbr