Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T22:06:12+01:00
Działalnośc gospodarcza człowieka polega na głownie na pracy, a praca to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.
I odnosnie pracy to chyba ci o to chodzilo-Poprzez działalność pracy człowiek generuje wartość ekonomiczną w postaci towarów lub usług. Praca dotyczy również tego, gdzie dochodzi do zastosowania czynności lub właściwości zwierząt, maszyn, narzędzi i materiałów.

Myśle że jej głównym celem jest rozwój technologiczny człowieka i polepszenie jego dotychczasowego życia, nabywając dobra materialne za wykonaną pracę. Niestety czasami działalnośc gospodarcza dziła bardzo negatywnie np. na środowisko, zwierzęta ,lub klimat - mam nadzieję, żę pomogłem POZDRAWIAM :)
6 5 6