Odpowiedzi

2010-02-22T22:09:02+01:00
Aby z 27 % roztworu otrzymać 9 % należy go rozcieńczyć 3-krotnie, czyli dodać tyle wody aby końcowa objętość była 3 razy większa od początkowej. Wiemy że końcowa objętość wynosi 3 litry, wiec początkowa musi wynosić 1 litr (3 razy mniejsza). 1 litr to 1000 mikrolitrów, zatem odpowiedź brzmi:
Do otrzymania 3 litrów roztworu 9 % potrzeba 1000 mikrolitrów roztworu 27 %.