Odpowiedzi

2010-02-22T22:12:21+01:00
A) Prowadziła badania m.in. nad działalnością Polaków na kontynencie amerykańskim, a także nad problemami asymilacji Niemców w Polsce. Pełni funkcję prezesa Towarzystwo Bambrów Poznańskich.
b) Dziennikarz, twórca postaci Starego Marycha. Członek PO
c) Otrzymał tytuły doktora honoris causa kilku uniwersytetów, odznaczony najwyższymi orderami polskimi i międzynarodowymi.
Wspólnie z Hansem-Dietrichem Genscherem był laureatem nagrody ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec.
d)chyba chodzi o J.Peatz ?
e)Polski polityk, inżynier. W parlamencie zasiadał m.in. w Komisji Skarbu Państwa, był też zastępcą przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przewodniczącym podkomisji ds. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Mam nadzieje, że pomogłam ;p
1 5 1
2010-02-22T22:15:30+01:00
Maria Teresa Paradowska polska profesor nauk humanistycznych, historyk, etnolog i etnograf.Kierowała Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu. Prowadziła badania m.in. na działalnością Polaków na kontynencie amerykańskim, a także nad problemami asymilacji Niemców w Polsce.Pełni funkcję prezesa Towarzystwo Bambrów Poznańskich. Zainicjowała powstanie, otwartego w 2003, Muzeum Bambrów Poznańskich.

Juliusz Kubel to twórca postaci Starego Marycha. Poznaniak od ósmego pokolenia, autor scenariuszy słuchowisk radiowych (Blubry Starego Marycha oraz Blubry Heli przy niedzieli), sztuk teatralnych i tekstów piosenek.
Honorowy Obywatel Poznania, a także radny w Radzie Miasta Poznania.

Krzysztof Jan Skubiszewski polski polityk, profesor, minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Otrzymał tytuły doktora honoris causa kilku uniwersytetów, odznaczony najwyższymi orderami polskimi i międzynarodowymi, w tym Orderem Orła Białego (7 grudnia 1999) i Krzyżem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.Był też laureatem nagrody ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec, ustanowionej w 1993.

Andrzej Aumiller polski polityk, inżynier, ogrodnik, deweloper, poseł na Sejm X, II i IV kadencji, minister budownictwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.Odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.W 1992 był wśród założycieli Unii Pracy.W 2008 stanął na czele struktur partii w Wielkopolsce.
1 5 1