Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T22:33:56+01:00
Węgiel powstał ze szczątków obumarłych roślin lasów tropikalnych, które opadły na dno bagien i bez dostępu do tlenu, przykryte grubą warstwą ziemi i wody bardzo wolno rozkładały się, przekształcając w torf, który z kolei pod dużym ciśnieniem, wielokrotnie w ciągu wielu milionów lat był zgniatany, aż do formy znanej obecnie.

Najbardziej prawdopodobną teorią powstawania ropy naftowej jest teoria organiczna.
Mianowicie twierdzi ona, że ropa naftowa powstała dzięki przeobrażeniu się szczątków zwierzęcych (zwłaszcza tłuszczu) w towarzystwie odpowiedniej temperatury, ciśnienia, działalności bakterii itp. w mieszaniny substancji organicznych stałych lub ciekłych o dużej lepkości.
17 4 17