Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-22T23:06:04+01:00
1) Za pomocą próby Trommera określa się czy związek ma właściwości redukujące.Obecność grupy aldehydowej w cukrach (aldozach- posiadających grupę aldehydową CHO) redukuje odczynnik Trommera, ulegając jednocześnie utlenieniu do grupy karboksylowej (kwasowej COOH).
2)
laktoza wzór :C₁₂H₂₂O₁₁
M(masa) C = 12u
M H= 1u
M O= 16u
(wartości te odczytujemy z tablicy Mendelejewa)
Obliczam masę cząsteczki laktozy : 12 × 12u + 22 × 1u + 11× 16u = 144u + 22u + 176u = 342u (całkowita masa laktozy)

układam proporcję:

342u laktozy-----stanowi----100%
144u węgla------stanowi X %

X= 144u × 100 % : 342u = 42,1 % ( zawartość % węgla w laktozie )

3) stosunek masy H:C:O w maltozie
maltoza wzór :C₁₂H₂₂O₁₁( ma taki sam wzór jak laktoza,ale się nie przejmuj, połączenia pomiędzy atomami i układ pierwiastków w budowie w obydwu cukrów są różne)

stosunek masowy :
H= 22 × 1u= 22u
C= 12 × 12u= 144u
O= 11× 16u = 176u

H : C : O = 22 : 144 : 176= 11 : 72 : 88 (skróciłam przez maksymalną liczbę, przez którą dało się podzielić wszystkie masy, w tym przypadku przez 2) ;
czyli stosunek masowy w maltozie H : C : O wynosi 11 : 72 : 88

4)Jest to koloidalny roztwór skrobi w gorącej wodzie. W gorącej wodzie ziarna skrobi pęcznieją. Można go otrzymać wsypując mąkę ziemniaczaną do gorącej wody. Uzyskamy wówczas krochmal. Po ostygnięciu tworzy on galaretowatą masę, dzięki czemu stosuje się go do produkcji kisieli i budyni, a także do usztywniania tkanin.

5) (glukoza) C₆H₁₂O₆ + 3 O₂→ 6 CO +6 H₂O (spalanie niecałkowite- substrat pod wpływem tlenu rozpada się na tlenek węgla(II) i wodę )