Odpowiedzi

2010-02-22T22:18:52+01:00
Konstytucja 3 Maja wzniosła liberum veto.Dzięki temu szlachta nie mogła zrywać sejmów.Zniesiono podział na Litwę i Koronę.Wprowadzono trójpodział władzy na:
-ustawodawczą ( Izba Poselska i Senat)
-wykonawczą ( Straż Praw na czele z Królem)
-sądowniczą ( Sądy)
Chłop był pod opieką prawa.
Polska została monarchia konstytucyjną.
2010-02-22T22:22:06+01:00
Konstytucja wprowadziła m.in podział na władzę prawodawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Zniesiono również liberum veto i wolną elekcję. Polska miała stać się monarchią konstytucyjną. Zniesiono podział na Koronę i Litwę, czyniąc z Rzeczpospolitej jednolite państwo ze wspólnym rządem, wojskiem i skarbem.
Najwięcej zyskali mieszczanie, bo mogli nabywać dobra ziemskie, obejmować urzędy, otrzymywać stopnie oficerskie i godności duchowne.