Odpowiedzi

2010-02-22T22:32:15+01:00
Jak roztwor nasycony to znaczy ze n= 1 mol
v=0,05
cm=0,05M

ca3(po4)2 -> 3ca2+ + 2po4 3-

ir=[ ca2+]^3 * [po4 3-]^2
ir=0,05^3 * 0,05^2
ir=3*10do-7

3*10^-7> ir wiec osad sie wytraci

m ca3(po4)2=310g

310-2,84 *1o-¹⁴
x=3*10^-7

x=3,27*10^9