Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T22:39:25+01:00
Zad 1

f(-1)=-1+1=0
f(x+1)=-x^2 -2x
f(0,1)=-0,01+1=0,99

zad 2
a)
2x-1>=0
x należy do <1/2 ; nieskończoności)
b)
3x-5!==
x!=5/3 D=R-{5/3}

c)
x!=-1/2 x>1

D= (1; nieskończoności)
zad3
a)
A nie
B tak
C tak

b)
A nie
B nie
C nie

zad 4
a)
(x^2-9)/(x-3)= x+3 x różne od 3

b)
x^3 -2x^2 -3x +6 = x^2 (x-2) -3 (x-2) = (x-2) (x^2 -3)

x=2 x=-pierwiastek z 3 x=pierwiastek z 3

zad 5
3m-1<0

m<(1/3)

Zad 6

{f(x)= -3x+3 dla x należącego do przedziału (-nieskończoności ; -1/3)
{f(x)=3x+5 dla x należącego do przedziału <-1/3 ; nieskończoności )

Zad 7

D <-7 ; 8>
y <-3 ; 4>
f(x) <= 0 dla <-7;-5> lub <7;8>

Zad 8
a) 3 jednostki w dół
g(x)= f(x)-3

b) 2 jednostki w prawo

g(x)=f(x-2)