Proste 2 zadania z procentów
Zad1/26
a)Jaki procent kwoty 50zł stanowią kwoty:25zł,10zł,1zł,60zł ----Obliczenia wszystko!
b)jaki procent z każdej z kwot:200zł,500zł,30zł,5zł stanowi kwota 50zł?
Zad3/26
oblicz
a)15% z liczby 18
b)4% z 25
c)0,5% z 140
d)2,5% z 20
e)85%z 70,2
f)135% z 15
g)0,01% z 5700
h)1010% z 12
i) 1,06% z 150

2

Odpowiedzi

2010-02-22T22:36:20+01:00
1:
a)
25zł - 25×100%/50 = 50%
10zł - 10×100%/50 = 20%
1zł - 1×100%/50 = 2%
60zł - 60×100%/50 = 120%

b)
200zł - 50×100%/200 = 25%
500zł - 50×100%/500 = 10%
30zł - 50×100%/30 = 166%
5zł - 50×100%/5 = = 1000%

3:
a)15% z liczby 18
15%×18/100% = 2,7

b)4% z 25
4%×25/100% = 1

c)0,5% z 140
0,5%×140/100% = 0,7

d)2,5% z 20
2,5%×20/100% = 0,5

e)85% z 70,2
85%×70,2/100% = 59,67 ≈ 60

f)135% z 15
135%×15/100% = 20,25 ≈ 20

g)0,01% z 5700
0,01×5700/100% = 0,57

h)1010% z 12
1010%×12/100% = 121,2

i) 1,06% z 150
1,06%×150/100% = 1,59
1 5 1
2010-02-22T22:42:43+01:00
Zadanie 1
a) 25/50 razy 100 % = 50 %
10/50 razy 100 % = 20 %
1/50 razy 100 % = 2 %
60/50 razy 100 % = 120 %

b) 50/200 razy 100 % = 25 %
50/500 razy 100 % = 10 %
50/30 razy 100 % = 166,(6)7 %
50/5 razy 100 % = 1000 %

Zadanie 3

a) 15% z 18 = 2,7
b) 4% z 25 = 1
c) 0,5% z 140 = 0,7
d) 2,5% z 20 = 0,5
e) 85% z 70,2 = 59,67
f) 135% z 15 = 20,25
g) 0.01% z 5700 = 0,57
h) 1010% z 12 = 121,2
i) 1,06% z 30 = 0,318