Odpowiedzi

2010-02-22T22:34:33+01:00
Masa soli = 174 g/mol
w jednym molu jest 7×6,02×10²³ = 42,14×10²³ atomów
174 g - 42,14×10²³ atomów
x - 6,02×10²³ atomów
x = 24,86 g - tyle wynosi masa K₂SO₄ w zadaniu