Odpowiedzi

2010-02-22T22:37:52+01:00
Masa molowa NaOH = 40 g/mol
Masa molowa H₂SO₄ = 98 g/mol
Z reakcji:

H₂SO₄ + 2NaOH = Na₂SO₄ + 2H₂O

Wiadomo, że na zobojętnienie 98 gramów H₂SO₄ potrzeba 80 gramów NaOH, zatem:

98 g - 80
25 g - x
x = 20,41 gramów NaOH