Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T22:42:28+01:00
4na + o2 _-- 2na2o

10g na =x dmo2
92=22,4
x=2,4 dm
2010-02-22T22:42:56+01:00
Masa molowa sodu = 23g/mol
Masa molowa tlenu (cząsteczkowego) = 32 g/mol
Reakcja:

2Na + O₂ = Na₂O₂

zatem:
23 g sodu - 32 g tlenu
10 g sodu - x
x = 13,91 g tlenu

1 mol tlenu (czyli 32 g ) w warunkach normalnych zajmuje 22,4 dm³, więc:

32 g - 22,4 dm³
13,91 q - x
x = 9,737 dm³ - tyle potrzeba tlenu
2010-02-22T22:44:23+01:00
10g x
4Na + O2 --> 2Na2O
4*23 22,4dm3

x = 10*22,4 :(4*23)= 2,43dm3