Wykreśl z diagramu hasła odpowiadające podanym niżej objaśnieniom. Hasła zapisane są w rzędach poziomych, od lewej do prawej strony. Pozostałe po wykreśleniu litery, czytane poziomo, utworzą hasło główne. Zapisz jego tresc, a następnie wykonaj polecenia.

Uwaga! Dla utrudnienia objaśnienia haseł podano w różnej kolejności.
TNRAANSJWAL
LWEEPIELDJR
OOZWRAINNJE
IMĘANTGYANG
OSZUPLUODSI
ASRMCOZCOZE
AKRIADJAFSR
YDIKAMEINTY

-Kamienie szlachetne, w których wydobyciu RPA zajmuje 5 miejsce na świecie.
-Góry z najwyższym szczytem RPA.
-Jedno z czarnoskórych plemion RPA
-Prowincja z największym regionem górniczo-przemysłowym RPA
-Najdłuższa rzeka RPA
-Nazwa wyżyn dominujących w rzeżbie RPA
-Choroba będąca plagą wsród czarnoskórych mieszkańców RPA
-Rudas tego metalu jest jednym z produktów eksportowych RPA

Hasło: RPA - ...

A) Wymień co najmniej 2 argumenty potwierdzające słusznosc powyzszego hasła.
B)Napisz co wpływa na wysoki poziom rozwoju gospodarczego tego kraju.

1

Odpowiedzi

1.Transwal
2.Weld
3.Oranje
4.Manan
5.Zulusi
6.Smocze
7.AIDS
8.Diamenty
Hasło:
RPA- najlepiej rozwinięty gospodarczo kraj Afryki

a)
-RPA jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych państw świata (podręcznik str. 33)
- duże dochody przynosi wydobycie złota, platyny, diamentów,rud manganu

b)
-występowanie licznych surowców mineralnych (złoto, platyna, diamenty,rudy manganu)
- wydajne rolnictwo
- dużą rolę odgrywa hodowla owiec i bydła
426 4 426