1.Oblicz masę molową substancji, wiedząc, że w 1dm3 jej roztworu o stężeniu 0,4 mol*dm-3 znajduje się 22,4g tej substancji.

2. Wiedząc, że wodny roztwór NaCl o stężeniu molowym 4,84mol*dm3 jest jednocześnie roztworem o stężeniu 24%, oblicz gęstość tego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T22:48:22+01:00
1.
0,4 mola - 22,4 g
1 mol - x
x = 56 g - tyle wynosi masa molowa tej soli

2.
1 mol NaCl = 58,5 g
4,84 mola - x

x = 283, 14 g

ze stęż. procentowego:

283,14 g - 24 %
x - 100 %
x = 1179,75 g

zatem gęstośćwtnosi:

1179,75 g/ 1000 cm³ = 1,17975 g/cm³