Wybierz jeden temat i napisz referat
1 układ szkieletowy- żywe rusztowanie. uzasadnij twierdzenie.
2 Wpływ poszczególnych ćwiczeń fizycznych na układ mięśniowo-więzadłowy.
3 Efekty zdrowotne niedoborów żywieniowych.
4 Wybrane choroby układu krwionośnego- ich przyczyny i skutki. Czy mozemy ich uniknąć, w jaki sposób?
5 Porównanie małego i dużego obiegu krwi.
6 Przyczyny zakłóceń w funkcjonowaniu układu wydalniczego i ich skutki.
tylko nie kopiujcie tego prosiłabym o solidną prace wykonaną samodzielnie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T23:17:16+01:00
Bezpieczna żywność i prawidłowe żywienie należą do najważniejszych czynników środowiskowych człowieka, wpływających korzystnie na stan jego zdrowia. Jest to czynnik determinujący jego prawidłowy rozwój fizyczny, dobre samopoczucie psychiczne, właściwą wydajność w pracy, czy zdolność względnie łatwego przyswajania sobie zdobywanych wiadomości. Prawidłowe żywienie jest, więc czynnikiem środowiskowym w istotny sposób oddziaływującym na zdrowie człowieka jako jednostki, a tym samym na prawidłowe zachowanie ciągłości populacji ludzkiej.

Wadliwe żywienie, w zależności od jego charakteru, wywołuje wiele różnych schorzeń, bądź ułatwia powstawanie innych, stanowiąc tło dla ich szybszego rozwoju.

Prawidłowe żywienie to dostarczanie organizmowi wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w odpowiedniej ilości i odpowiednim stosunku, przy uwzględnieniu liczby posiłków i ich rozłożenia w ciągu dnia. Zawartość ilościowa poszczególnych produktów w racji pokarmowej powinna zależeć od wieku, płci oraz wykonywanej pracy. Niestety, zbyt często obserwuje się nieprawidłowe stosunki ilościowe, jak i jakościowe w żywieniu ludzi.

Niedożywienie ilościowe, to zbyt niska podaż energii, pokarmowej, która wystarcza na pokrycie spoczynkowej przemiany materii, natomiast jest zbyt mała na dodatkowe wydatkowanie związane z aktywnością fizyczną i umysłowa. Prowadzi to do powstawania deficytu energetycznego w organizmie. Proces len w początkowym okresie nie zawsze powoduje objawy chorobowe, w związku z wyzwoleniem się mechanizmu adaptacyjnego, polegającego na obniżeniu tempa spoczynkowej przemiany materii. Wyrazem zewnętrznym takiego stanu jest ubytek masy ciała. Niedobory kaloryczne przeciągające się w czasie stanowią przyczynę niedożywienia ludzi.

Znacznie groźniejsze jest niedożywienie jakościowe. Przewlekle niedobory niektórych składników odżywczych stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Skutki zdrowotne zbyt niskiej podaży niektórych składników z żywnością, to m.in.:

o niedokrwistość z niedoboru żelaza, obserwowana szczególnie w populacji dzieci, młodzieży (głównie żeńskiej) i kobiet ciężarnych na skutek niedostatecznego spożycia produktów dostarczających żelazo, witaminę B12 oraz folianów

o wole endemiczne - spowodowane zbyt niską zawartością jodu w glebie i wodzie, a tym samym małej jego zawartości w żywności produkowanej na terenach, gdzie jest jego niedobór, ponadto przyczyną tego jest nie stosowanie w żywieniu soli kuchennej jodowanej, która pozwala zapobiegać niedoborom

o przewlekłe zaparcia - spowodowane zbyt małą podażą błonnika pokarmowego w dziennej racji pokarmowej

o subkliniczne stany niedoboru witamin - głównie witaminy C (szczególnie sezonowej na skutek małego spożycia warzyw i owoców, czy niedobory witamin antyoksydacyjnych obserwowane np. u osób z nadwagą i otyłością

o zaburzenia gospodarki lipidowej na skutek niskiego spożycia jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych przy zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych.

Szczególnie niebezpieczne są niedobory żywieniowe u dzieci. Należy pamiętać, iż im większy dynamizm cechuje organizm, tym bardziej precyzyjnie muszą zostać zbilansowane straty ponoszone przez ustrój w związku z jego podstawowymi funkcjami życiowymi. Duży stopień niedożywienia w okresie płodowym i pourodzeniowym może zahamować rozwój fizyczny i intelektualny dziecka. Niedobory bialko-wo-kaloryczne u dzieci prowadzą do zmniejszenia wzrostu i ciężaru ciała, ale również niskiego poziomu inteligencji i opóźnienia w rozwoju umysłowym w stosunku do prawidłowego odżywiania rówieśników.

Wady żywieniowe są nie tylko spowodowane niedoborami pokarmowymi, lecz także nadmiernym spożyciem. Nadkonsumpcja sprowadza się do spożywania większej ilości pożywienia, aniżeli wynika to z fizjologicznego zapotrzebowania organizmu. Dotyczy to szczególnie:

o zbyt dużej ilości energii pobieranej z pożywieniem.

o zbyt wysokiej ilości energii w pożywieniu pochodzącej z tłuszczów, kosztem energii z węglowodanów,

o nadmiaru tłuszczów zwierzęcych o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu w pożywieniu przy jednoczesnym niskim spożyciu jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

o nadmiaru w pożywieniu łatwo przyswajalnych cukrów prostych,

o wysokiego spożycia chlorku sodu, czyli soli kuchennej.


Mam nadziejężę pomogłem pozdrawiam :)
1 1 1