Odpowiedzi

2010-02-22T23:57:57+01:00
S = 300 km
v1 = 100 km/h
v2 = 50 km/h
Mamy
t = S : v = S : ( v1 + v2) = 300 km :{100 km/h + 50 km/h) =
= 300 km : 150 km /h = 2 h
S1 = v1 * t = 100 km/h * 2 h = 200 km
S2 = v2* t = 50 km/h * 2 h = 100 km
Odp.
Do chwili spotkania pociągi przebędą odpowiednio 200 km oraz
100 km.