Uzupełnij równania reakcji chemicznych i nazwij produkty (potrzebne na jutro KONIECZNIE , POMOCY! )
a) CH₃COOH + K ------->
b) HCOOH + Fe₂O₃ ------->
c) C₂H₅COOH + Mg(OH)₂ ------->
d) ......... + ......... -------> (HCOO)₂Zn + H₂
e) C₃H₇COOH + ........ -------> C + H₂O
f) C₃H₇COOH + ........ -------> CO + H₂O
g) ........ + LiOH -------> C₁₅H₃₁COOLi + ..........
h) ........ <---H₂O---> H⁺ + C₄H₉COO⁻
i) (CH₃COO)₂Ni + AgNO₃ -------> ............

1

Odpowiedzi

2011-11-01T22:49:20+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) 2CH₃COOH + 2K --->2CH₃COOK + H₂ ............octan potasu + wodór
b) 6HCOOH + Fe₂O₃ --->2(HCOO)₃Fe + 3H₂O ....mrówczan żelaza(III) + woda
c) 2C₂H₅COOH + Mg(OH)₂ --->(C₂H₅COO)₂Mg + 2H₂O ...propanian magnezu + woda
d) 2HCOOH + Zn -----> (HCOO)₂Zn + H₂ .......... mrówczan cynku + wodór
e) C₃H₇COOH + O₂ ----> 4C + 4H₂O .............węgiel + woda
f) C₃H₇COOH + 3O₂ ----> 4CO + 4H₂O ........tlenek węgla(II) + woda
g) C₁₅H₃₁COOH + LiOH ----> C₁₅H₃₁COOLi + H₂O ..palmitynian litu + woda
h) C₄H₉COOH <---H₂O---> H⁺ + C₄H₉COO⁻ ...kation wodoru + anion pentanianowy
i) (CH₃COO)₂Ni + 2AgNO₃ --> 2CH₃COOAg + Ni(NO₃)₂ ...octan srebra + azotan(V) niklu(II)