A) Oceń przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Stanach Zjednoczonych. W tym celu przy każdym z wymienionych elementów środowiska wpisz: "czynnik sprzyjający" lub "czynnik niesprzyjający", a następnie przedstaw argument potwierdzający Twoją ocenę .

ukszatałtowanie terenu - ...
klimat- ...
gleby- ...

b)Wyjaśnij czym różnią się ekstensywny i intensywny sposób gospodarowania. Następnie napisz który z nich przeważa w USA. Uzasadnij swoją odpowiedz.

c) Wyjasnij terminy:
spejalizacja produkcji - ...
rolnictwo wysokotowarowe - ...

3

Odpowiedzi

2009-10-16T15:45:47+02:00
B)rolnicto intensywne- cechuja dzialania ktorych celem jest uzyskanie wysokiej produkcyjnosc. Wymagaja one duzych nakładów pracy
rolnictwo ekstensywne- charakteryzuja niewielkie nakłady pracy i środków produkcji potrzebne do uprawy jednostki powierzchni użytków rolnych
74 2 74
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T15:51:04+02:00
Ukształtowanie terenu (-)
Na zachodzie występują góry, a poza tym południkowy układ form terenu sprzyja powstawaniu tornad niszczących uprawy.
klimat (+)
USA leży w klimacie umiarkowanym i podzwrotnikowym z długim okresem wegetacji.
gleby (+)
Znajdują się tam gleby brunatne, kasztanowe oraz czarnoziemy, które są żyznymi odmianami gleb.

Rol. ekst. wyst. na obszarach o małej g.zaludnienia. Charakteryzuje się niewielkim nakładem pracy i niskimi plonami. Rol. intens. występuje na dużej g.zaludnienia. Charakteryzuje się dużymi nakładami przcy i środków finansowych. W USA przeważa rol. ekst. Rolnicy posiadają ogromne farmy, na których uprawiają co najwyżej 2 gatunki roślin.


sp. prod. - uprawa jednego lub dwu gat. roślin na dużą skalę

rol. wysokotow. - rolnictwo, w którym prawie cała produkcja rolna przeznaczona jest na sprzedaż
211 4 211
  • Użytkownik Zadane
2009-10-16T17:16:54+02:00
Ukształtowanie terenu :
• na zachodniej części kraju rozciągają się góry - Kordyliery
• na wschodzie dominują niziny i wyżyny
• najwyższy szczyt - McKinley (6194 m n.p.m.)
• najniżej położone miejsce - Dolina Śmierci

klimat :
• w większości umiarkowany
• arktyczny na Alasce
• suchy na południowym zachodzie

gleby :
• czarnoziemy
• brunatne

b) ekstensywny - niskie plony, niewielkie nakłady pracy i środków
intensywny - wysokie plony, duże nakłady pracy i środków

c) specjalizacja produkcji - duży obszar terenu przeznaczony pod uprawę jednej rośliny
140 3 140