Odpowiedzi

2009-10-16T15:28:36+02:00
Księgi Starego Testamentu umownie podzielono w oparciu o ich treść na trzy grupy ksiąg:
- księgi historyczne (21 Ksiąg: Pięcioksiąg Mojżesza, księga Jozuego, Sędziów i Rut, po dwie księgi: Samuela, Królewskie i Kronik, oraz księgi: Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza*, Judyty*, Estery i dwie Księgi Machabejskie*),
- księgi dydaktyczne (7 Ksiąg: Hioba, Psalmów, Przysłów - czasem zwana Księgą Przypowieści, Koheleta - czyli Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami, Mądrości* oraz Syracha*),
- księgi profetyczne (18 Ksiąg: Izajasza, Jeremiasza z Lamentacjami - zwanymi czasem Trenami, Barucha*, Ezechiela, Daniela oraz dwunastu Proroków Mniejszych).
Nowy Testament- cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie, -napisane przez św. Łukasza Ewangelistę,
- Listy apostolskie (21 ksiąg),
- Księga Apokalipsy (czasem zwaną Księgą Objawienia).


5 4 5