Oznaczamy prze g cenę guzika w groszach a przez k cenę koła w złotych.
Zapisz uzywajac wyrazen algebraicznych:
a)Ile groszy kosztuje kołek a ile złotych kosztuje guzik?
b)O ile groszy więcej od guzika kosztuje kolek?
c)Ile złotych trzeba zapłacic za 20 guzików i 3 kołki?:
d)Guzik podrozał o 2 grosze,kolek stanial o zlotówkę.Ania kupila 2 guziki i 1 kolek.Ile zapłaciła?>
pilnie na dzisiaj potrzebne:)2)Zapisz w postaci wyrazenia lagebraicznego liczbę trzycyfrową której cyfra jednosci jest a, cyfrą dziesiatek jest b,a cyfrą setek jest suma a i b.Jaki warunek muszą spełaniac liczby a i b?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T10:10:44+01:00
G - guzik w groszach
k - kołek w złotych

a. 100k - tyle groszy kołek
g: 100 - tyle złotych guzik
b. 100k - g
c. 3k + 20(g:100)
d. 2(g+2) + k-1


100(a+b) + 10b + a - liczba trzycyfrowa
Jaki warunek: muszą być liczbami pierwszymi, suma a i b nie może być większa niż 10
13 3 13