Odpowiedzi

2010-02-23T08:35:52+01:00
Autor: Bolesław Prus

Czas akcji: 1087 - 1085r.p.n.e.

Miejsce akcji: Starożytny Egipt, Menfis - pałac Faraona, Teby - świątynia Amonia, świątynia bogini Hato, Kraina Pion - labirynt, Pustynia Pi - Bailos - miejsce ćwiczeń żołnierzy Faraon.

Bohaterowie: Herhor, Ramzes XIII, Faraon, kapłani, Dagon, Kama, Sara, Tutmozis

Ramzes XIII

- przedstawienie postaci: miał 22 lata, kiedy został mianowany na władcę. Syn Ramzesa XII i królowej Nikotris. Mieszkał w pałacu Faraonów. Zginał z rąk sobowtóra Lykona.

- wygląd zewnętrzny: szczupły, wysoki, przystojny, dobrze zbudowany. Ubierał się stosownie do danej sytuacji, nosił królewskie naszyjniki.

- cechy charakteru: spontaniczny, sprawiedliwy, uparty bo dążył do wybranego celu, dumny, ambitny, sprzeczny z swoich dążeniach, wrażliwy, troskliwy pragnie aby poddani czuli się dobrze, odważny, walczący, lubił kobiety dlatego często je zmieniał.

- ocena postaci

Herhor

- przedstawienie postaci: arcykapłan, miał około 40 lat, doradca Ramzesa XIII, minister wojny.

- wygląd zewnętrzny: łysy, nosił białe szaty

- cechy charakteru: kierował się rozumem, mądry, ambitny bo chciał utrzymać władzę, nie okazywał uczuć, opanowany, doświadczony, był dobrym politykiem, znał słabe punkty Ramzesa XIII dlatego odniósł zwycięstwo.

- ocena postaciPlan wydarzeń Faraona

1) Manewry pod Pi - Bailos.

2) Spotkanie z Sarą.

3) Negatywna opinia Herhora - odmowa przyznania Ramzesowi dowództwa nad korpusem Menfi.

4) Pożyczka u Dagona, coraz większe długi następcy tronu.

5) Opóźnienie wylewu Nilu, niepokój ludu przeciwko Sarze.

6) Rozgoryczenie Ramzesa, odsunięcie się od dworu i zamieszkanie w folwarku z Sarą.

7) Tajemnicze spotkanie kapłanów z magiem Beroesem.

8) Podróż Ramzesa po Dolnym Egipcie.

9) Powrót do Memfis.

10) Zabójstwo synka Ramzesa, podejrzenie o to następcy tronu.

11) Ucieczka Lykona z Kamą.

12) Śmierć Sary w więzieniu.

13) Atak armii libijskiej na Egipt.

14) Bitwa w dolinie Jezior Sodowych.

15) Choroba i śmierć Ramzesa XII.

16) Objęcie władzy przez Ramzesa XIII.

17) Problemy finansowe - zatargi z Fenicjanami.

18) Marzenia Ramzesa o zawładnięciu skarbem Labiryntu.

19) Psucie opinii Ramzesa poprzez namawianie Lykona do niemoralnego zachowanie.

20) Nieudana próba rozbrojenia labiryntu przez Samentu, śmierć kapłana.

21) Atak na świątynie.

22) Triumf kapłanów.

23) Atak Lykona na Ramzesa. Śmierć Lykona.

24) Śmierć Faraona.

25) Przejęcie władzy w państwie przez Herhora.

26) Stopniowe wprowadzanie przez Herhora wszystkich reform planowanych przez Ramzesa.
4 3 4
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T08:46:44+01:00
Ramzes XIII-Syn królowej Nikotris i faraona Ramzesa XII.
Ramzes XII -Faraon, ojciec Ramzesa XII.
Herhor -Arcykapłan i minister wojny.
Mefres -Arcykapłan, najbliższy współpracownik Herhora.
Pentuer -Kapłan pochodzący z ludu, obdarzony wyjątkowymi zdolnościami.
Sara -Córka Żyda Gedeona, w której zakochał się młody Ramzes
Kama -Kapłanka fenicka, poświęcona bogini Astoreth.
Tutmozis -Oddany przyjaciel młodego Ramzesa.
Królowa Nikotris -Żona faraona Ramzesa XII,
Dagon -Fenicki bankier, który pożyczał Ramzesowi pieniądze w zamian za dzierżawę jego folwarków.
Hiram -Książę tyryjski, człowiek bardzo bogaty i wpływowy
6 4 6