Dział...Równania wielomianowe

Rozwiąż równania (postaraj się zanleźć rozwiązania w jak najprostsz sposób)

a. (2x-1)² =100
b. (5-x)³=-8
c. (5-2x)² =(3+x)²
d. (x² -9)³=(2x² - 10)³
e. x²(x-5)=x²
f. x(3-2x)=(3-2x)²
g. (x-4)²(2x-7)=(x-4)³(2x-7)
h.x(x-2)²(x+9)=x(x-2)(x+9)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T08:59:44+01:00
2x²-4x+1=100
2x²-4x-99=0
Δ=16+792=808
x₁=4+2√202÷4 = 2+√202÷2

x₂=4-2√202÷4 =2-√202÷2

b)125+75x+15x²+x³=-8
x³+15x²+75x=-133

c)25-20x+4x²=9+12x+x²
3x²-32x=-16

e) x³-5x²=x²
x³-6x²=0

f)3x -2x²= 9-12x+4x²
-6x²+15x=9 |÷3
-2x² +5x-3=0
Δ=25-24
Δ=1
x₁=-5-1 : -4 = 3/2
x₂=-5+1 : -4 = 1