Prosze o odp. na te krótkie pytania ;)

1. cenę lodówki równą x zł obniżono o 10%. Ile wynosi cena po?
2. Trzecie część iloczynu liczb x i 6y ma postać...? :
3. Wartość liczbowa wyrażenia -x"do potęgi2" - 2(x"do potęgi2" -x.
dla x = -2.
4. Wyrażenie -0,8ab - 2/5xy po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias ma postać... :
5. Ola dostała na zakupy 50 zł. Otrzymała resztę: a - dwuzłotówek i b - pięciosłotówek. Ile złotych Ola zapłaciła za zakupy ?

prosze o obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T09:03:04+01:00
1.
Cena lodówki przed obniżką: x zł
Obnizka: 10%,
100%-10%=90%
Cena lodówki po obniżce:
90%x=0,9x
2.
⅓(X×6y)
p.s. to co jest w nawiasie to iks razy sześć igrek.
3.
-x²-2(x²-x)=-x²-2x²+2x=-3x²+2x
-3x²+2x=-3×(-2)+2×(-2)=-3×4-4=-12-4=-16
4.
-0,8ab-2/5xy=-0,8ab-0,4xy=
-4(0,2ab+0,1xy
5.
a- liczba dwuzłotówek
b- liczba pieciozłotówek
50 zł- reszta
Ola zapłaciła za zakupy:
50 zł- 2a zł - 5b zł=(50 -2a - 5b)zł
4 5 4