Prosze o pomoc pilnee :((((
1. Objetośc gazu o stałej masie uległa zmianie od V1 do --> 0.5V1, a temperatura od t1 do --> 3t1. co stało się z ciśnieniem tego gazu?

2. Oblicz masę tlenu w zbiorniku o V = 1m^3, temperaturze 300K (kelvinów) a ciśnienie tlenu 5*10^5 Pa. Masa molowa tlenu = 32g/mol.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T09:36:31+01:00
Z rownania Clapeyrona: /rownanie stanu gazu/
p1*V1=nRT1
p2*V2=nRT2
Dziele stronami
p1*V1/(p2*V2)=T1/T2

lub inaczej p*V/T=const

DANE
V1
V2=0,5V1
T1
T2=3T1
P1
P2=?
P1*V1/T1=P2*0,5V1/(3T1) upraszczam V1/T1
P1=1/6*P2
P2=6P1

ODP. Cisnienie wzroslo 6 razy

-----------------------------------------------------
. Oblicz masę tlenu w zbiorniku o V = 1m^3, temperaturze 300K (kelvinów) a ciśnienie tlenu 5*10^5 Pa. Masa molowa tlenu = 32g/mol.
M=32g/mol
V=1m³
T=300K
p= 5*10⁵ Pa
R=8,314[J/(mol*K)]
n=m/M

z rownania Clapeyrona: /rownanie stanu gazu/
p*V=nRT
p*V=m/M*RT
m=M*P*V/(RT)=32*5*10⁵*1/(8,314*300)=6414.88g=6,4kg

pozdrawiam

Hans