1 Czy z Polsce słońce góruje z zenicie?
2 Jakimi sposobami wyznaczono kiedyś długości geograficzną?
3 Jak za pomocą Gwiazdy Polarnej wyznaczyć długość geograficzną ?
4 Oblicz po jakim czasie możemy zaobserwować zjawiska, które zaszły na słońcu. Przyjmij, że prędkość światła to 300 000/s, a średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 149,6 mln.km

1

Odpowiedzi

2010-02-23T09:56:47+01:00
1.W ciągu roku szerokość geograficzna, w której Słońce góruje w zenicie, zmienia się. Podstawą wyznaczenia dat zmian astronomicznych pór roku jest górowanie Słońca w zenicie nad równikiem bądź zwrotnikami. Ich występowaniu towarzyszą zmiany długości trwania dnia i nocy.

2.Szerokość i długość geograficzną w dawnych czasach wyznaczano na podstawie wykonywanych pomiarów astronomicznych. Kapitan danego statku, w każde południe, przeprowadzał owo badanie przy pomocy sekstansu i chronometru.

Sekstans służył jako przyrząd do wyznaczania szerokości geograficznej, przy pomocy podanej przez urządzenie wysokości bieguna północnego. Marynarze wiedzieli bowiem, że wysokość bieguna jest równa szerokości geograficznej badanej z danego miejsca.

Chronometr pozwalał obliczyć natomiast długość geograficzną miejsca obserwacji. Marynarze wykorzystywali tutaj zależność pomiędzy czasem słonecznym, a długością geograficzną. Wystarczyło określić czas górowania Słońca i obliczyć różnicę pomiędzy nią a czasem (w tej samej chwili) w południku zerowym, a następnie zamienić godziny na stopnie (1h = 15o).

3.
3 4 3