Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T09:22:22+01:00
-transport
-do celów użytkowych
- źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa
- odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji np.elektrownie wodne
-wody mineralne używane są w lecznictwie
- lecznictwo (termy, mineralne)
- gospodarka komunalna
1 5 1
2010-02-23T09:24:02+01:00
Jeziora są to śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu, odgrywają one bardzo dużą rolę w przyrodzie i życiu gospodarczym. Są ważnymi zbiornikami retencyjnymi oddziaływującymi na lokalny klimat, stanowią środowisko życia roślin i zwierząt, dostarczają wody dla celów komunalnych i przemysłowych oraz mają duże walory rekreacyjne.
Istnieje tez wykorzystanie jezior lub sztucznych zbiorników wodnych jako naturalnych chłodni przy elektrowni.


- jako stawy hodowlane
- jako zbiorniki z tamą spiętrzające wody rzeki
- zabezpieczenie przed powodziami
- wykorzystanie energii wód w energetyce
- zaopatrzenie w wodę miast i przemysłu
- jako zbiorniki retencyjne, czasowo zatrzymujące wodę
- jako obszar rekreacyjny