1) W wyrażeniach algebraicznych podanych niżej litera n oznacza dowolną liczbę całkowitą.Napisz, które z tych wyrażeń przedstawia :
a) liczbę parzystą
b)liczbę nieparzystą
c) liczbę podzielną przez 3
Wyrażnia : n/3 , n/2 , 2n+ 1 , 3n+2 , n+1 , n+2 , 3n , 2n

2) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę dwucyfrową ,której:
a) liczbą dziesiątek jest x , a cyfrą jedności y :

b) x jest cyfrą jedności a y cyfrą dziesiątek :


3) Wyobraź sobi że strony zeszytu ponumerowano liczbami 1,2,3 itd. Przyjmijmy że zeszyt ma n kartek.

a) Zapisz, jaki numer ma ostatnia i przedostatnia strona tego zeszytu.
b) Wyobraż sobie dwie środkowe strony zeszytu opisanego wyżej.Jakie mają numery?Zapisz je w postaci wyrażenia algebraicznego


Pliss pomóżcie ja nie czaje tej algebry! Za wszystkie odp. dam naj ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T10:10:22+01:00
Zad.1]
n/3 i 3n=podzielne przez 3
n/2;2n=liczby parzyste
2n+1;=liczba nieparzysta

zad.2]
a]
10x+y
b]
10y+x
zad.3]
a]
ostatnia strona ma nr:n
przedostatnia ma nr:n-1
b]
½ n i ½n +1
86 3 86