Informacja do zadań 1.i 2.
Woda morska to woda mórz i oceanów, w 96,5% składa się ona z czystej wody - H2O. Reszta, czyli 3,5% to sole, na które składają się głównie: chlor (55%) i sód (30%), a także siarka jako siarczany(VI) (8%), magnez (4%), wapń (1%) i potas (1%).
Zawartość soli w morskiej wodzie powoduje jej zasolenie, które jest różne dla poszczegól-nych mórz, części oceanu i które czyni morską wodę nieprzydatną do spożycia dla człowieka
i zwierząt lądowych.
Zasolenie wody to ogólna wagowa zawartość w wodzie rozpuszczonych soli mineralnych, wyrażona w procentach lub promilach. W wodzie słodkiej przeważają węglany (60% wszystkich rodzajów soli), a w wodzie morskiej – chlorki (88%).
Opracowano na podstawie encyklopedii internetowej WIEM.onet.pl

Zadanie 1.
200 g wody morskiej ogrzewano aż do całkowitego odparowania wody. Otrzymana w ten sposób sucha pozostałość ma masę
A. 193 g. B. 96,5 g. C. 7 g. D. 3,5 g.

Zadanie 2.
Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest
A. MgSO4 B. KCl C. CaSO4 D. NaCl

Zadanie 3.
Sok z ugotowanej w wodzie czerwonej kapusty wskazuje
A. odczyn tylko roztworu zasady. C. obecność wszystkich jonów w roztworze.
B. odczyn tylko roztworu kwasu. D. odczyn roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T09:39:40+01:00
Cp=3,5%
mr=200

ms=3,5*200/100=7g

C

2
NAcl

B odcyzn roytworu kwasu
1 5 1