The soldiers were getting closer. Indy caught one of the hanging lights with his whip. Holding on to the whip, he flew over the soldiers' heads. Then he dropped to the floor and ran. A jeep crashed into him and he was knocked onto the front of it. Driving thr jeep was a very angry Dovchenko. With Indy in front of him, Dovchenko couldn't see. The jeep fell down a long line of steps and hit a wall.
Indy fell onto the floor. He could see a railway line. Dovchenko grabbed him and threw him onto a rrailway flat car. The Russian jumped on top of him and put his hands around Indy's neck, tighter and tighter. Indy's face began to turn blue. He could see that his foot was near a switch on the side of the flat car. He gave it a hard kick.
The motor started with a loud noise and a lot of white fire. the flat car shot throught a tunnel and out of the building 'Follow the railway' shouted Spalko to the soldiers in their vehicles. 'Find him and bring him to me'. She watched them drive off fast. Spalko wanted to kill Jones, but she needed him. He was like a dog: he chased something until he found it. And now she needed him to find something for her.
The flat car was travelling at more than 300 kilometres an hour and Indy and Dovchenko were holding on for thier lives. The terrible speed was pulling the skin from their bodies. One second more and they would be dead. But suddenly the motor became quieter. The flat car slowed down, then stopped completely. Indy and Dovchenko stood up with difficulty. They tried to fight but they were like two men who had drunk too much. Finally Dovchenko dropped to the ground. Indy fell off the flat car like a big bag of potatoes. On his shaking legs he began to walk towards the hills.

Proszę o przetłumaczenie;D

2

Odpowiedzi

2010-02-23T10:12:19+01:00
Żołnierze coraz bliżej. Indy caught jeden świateł wiszące z biczem. Trzymając się batem latał nad głowami żołnierzy. Potem spadł na podłogę i pobiegł. Jeep uderzył w niego, a on został znokautowany na front of it. Jeep thr jazdy był bardzo zły Dovchenko. Z Indy przed nim, Dovchenko nie widział. Jeep upadł długi szereg kroków i uderzył w ścianę.
Indy upadł na podłogę. Widział linii kolejowej. Dovchenko chwycił go i rzucił go na rrailway samochód mieszkania. Rosyjski skoczył na niego i położył ręce na szyję Indy's, mocniej i mocniej. Indy twarz zaczęła się na niebiesko. Widział, że jego stóp znajdował się w pobliżu przejścia na boku mieszkanie samochód. Dał jej ciężko kopać.
Silnik zaczął się hałas i dużo białego ognia. płaski strzał samochód myśli tunel i na zewnątrz budynku "Follow kolejowych krzyknął Spalko do żołnierzy w swoich pojazdach. "Znajdź go i przyprowadź go do mnie. Przyglądała im odjechać szybko. Spalko chciał zabić Jones, ale potrzebny. Był jak pies: Gonił coś, aż ją znalazł. A teraz ona potrzebna mu znaleźć coś dla siebie.
Mieszkanie samochód jechał ponad 300 kilometrów na godzinę i Indy i Dovchenko trzymali na ich życie. Straszne prędkości ciągnęła skóry od ciała. Jednej sekundy więcej i będą one martwe. Ale nagle silnik się ciszej. Mieszkanie samochód zwolnił, a następnie zatrzymał się całkowicie. Indy i Dovchenko wstał z trudem. Starali się walczyć, ale byli jak dwóch mężczyzn, którzy wypił zbyt wiele. Wreszcie Dovchenko upadł na ziemię. Indy spadł mieszkanie samochód jak wielki worek ziemniaków. Na nogi wstrząsając zaczął iść w kierunku wzgórz.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-23T10:12:20+01:00
Żołnierze coraz bliżej. Indy caught jeden świateł wiszące z biczem. Trzymając się batem latał nad głowami żołnierzy. Potem spadł na podłogę i pobiegł. Jeep uderzył w niego, a on został znokautowany na front of it. Jeep thr jazdy był bardzo zły Dovchenko. Z Indy przed nim, Dovchenko nie widział. Jeep upadł długi szereg kroków i uderzył w ścianę.
Indy upadł na podłogę. Widział linii kolejowej. Dovchenko chwycił go i rzucił go na rrailway samochód mieszkania. Rosyjski skoczył na niego i położył ręce na szyję Indy's, mocniej i mocniej. Indy twarz zaczęła się na niebiesko. Widział, że jego stóp znajdował się w pobliżu przejścia na boku mieszkanie samochód. Dał jej ciężko kopać.
Silnik zaczął się hałas i dużo białego ognia. płaski strzał samochód myśli tunel i na zewnątrz budynku "Follow kolejowych krzyknął Spalko do żołnierzy w swoich pojazdach. "Znajdź go i przyprowadź go do mnie. Przyglądała im odjechać szybko. Spalko chciał zabić Jones, ale potrzebny. Był jak pies: Gonił coś, aż ją znalazł. A teraz ona potrzebna mu znaleźć coś dla siebie.
Mieszkanie samochód jechał ponad 300 kilometrów na godzinę i Indy i Dovchenko trzymali na ich życie. Straszne prędkości ciągnęła skóry od ciała. Jednej sekundy więcej i będą one martwe. Ale nagle silnik się ciszej. Mieszkanie samochód zwolnił, a następnie zatrzymał się całkowicie. Indy i Dovchenko wstał z trudem. Starali się walczyć, ale byli jak dwóch mężczyzn, którzy wypił zbyt wiele. Wreszcie Dovchenko upadł na ziemię. Indy spadł mieszkanie samochód jak wielki worek ziemniaków. Na nogi wstrząsając zaczął iść w kierunku th