Znajdź współczynniki a i b tak aby proste 2x - y + b = 0 i ax + 2y -3 =0
przecinały się w punkcie P=(-1,3)
I oblicz miejsca zerowe obu funkcji
II Sporządź wykresy
III Dla jakich argumentów funkcje przyjmują wartości mniejsze od "-2 "

prosze o dokladne rozpisanie. dziekuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-23T11:19:07+01:00
2x - y + b = 0 P=(-1,3)
ax + 2y - 3 = 0

I
Podstawiamy pod x= -1 a pod y= 3

2 razy -1 - 3 + b = 0
-2-3+b=0
b=2+3
b=5

a razy -1 + 2 razy 3 = 3
-a+6=3
-a=-3 / : (-1)
a=3

a=3
b=5

II
Mz- 2x -y+5=0
2x-y=-5
-y=-5-2x / : (-1)
y=5+2x
0=5+2x
0=5+2x
-2x=5 / :(-2)
x=- 2.5
Mz= -2.5

Mz- 3x+2y=3
2y=3-3x
0=3-3x
3x=3 / :3
x=1
Mz= 1


III


y=2x+5
-1=2x+5
-2x=5+1
-2x=6 / : (-2)
x= -3

x>-3 x∈ ( -3, -∞ )


y=1,5-1,5x
-1=1,5-1,5x
1,5x=1,5+1
1,5x=2,5 /: 1,5
x=1.66666..=1,7
x>1,666..=1,7


II - w załączniku