Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-16T15:41:44+02:00
Chrzestnym nie może więc być każdy. Więcej, Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania. Chrzestnym może być ten, kto2):

został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;

jest katolikiem;

ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;

jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;

przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;

prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);

nie jest ojcem ani matką dziecka / osoby przyjmującej chrzest/.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-16T15:43:21+02:00
Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
6 3 6